Otázky a odpovede

Ako mám vytvoriť žiadosť o predĺženie parkovacej karty?

Po prihlásení do svojho konta na stránke karty.parkovanietrencin.sk kliknite v ľavom menu na položku Parkovacie karty. Zobrazí sa Vám prehľad Vašich parkovacích kariet. V dolnej časti zobrazených kariet kliknete na "Detail karty". Zobrazia sa Vám detailné informácie o jednej karte a v dolnej časti tlačidlo "Predĺžiť kartu". Po kliknutí naň sa Vám zobrazí Žiadosť o predĺženie karty spolu s údajmi o predlžovanej karte. Odsúhlasíte "Čestné prehlásenie" a "Preverenie osobných údajov", pripojíte sken alebo fotografiu zelenej karty (stranu s užívateľskými údajmi) a odošlete žiadosť.


Ako mám vytvoriť žiadosť o novú parkovaciu kartu?

Po prihlásení do svojho konta na stránke karty.parkovanietrencin.sk kliknite v ľavom menu na položku Nová parkovacia karta. Zobrazia sa vám tri okienka s tlačidlami Nová rezidentská karta, Nová abonentská karta a Nová návštevnícka karta. Kliknete na kartu, o ktorú žiadate. V žiadosti vyberiete zo zoznamu typ karty, vyplníte EČV, farbu vozidla, zadáte pohon, kategóriu, značku vozidla. Priložíte sken alebo fotografiu požadovaných príloh, odsúhlasíte "Čestné prehlásenie", "Preverenie osobných údajov", pripojíte sken alebo fotografiu zelenej karty (stranu s užívateľskými údajmi) a v dolnej časti označíte tlačidlo "Odoslať žiadosť ". Tým odošlete žiadosť. Odoslaná žiadosť sa Vám zobrazí v zložke Zoznam žiadostí.


Ako mám vytvoriť žiadosť o zrušenie parkovacej karty?

Po prihlásení do svojho konta na stránke karty.parkovanietrencin.sk kliknite v ľavom menu na položku Parkovacie karty. Zobrazí sa Vám prehľad Vašich parkovacích kariet. V dolnej časti zobrazených kariet kliknete na "Detail karty". Zobrazia sa Vám detailné informácie o jednej karte a v dolnej časti tlačidlo "Zrušenie karty". Kliknite na tlačidlo a zobrazí sa Vám žiadosť, v ktorej označíte dôvod rušenia karty (vyberáte zo zoznamu). Pripojíte prílohu. Povinná je len v prípade, ak žiadate o zrušenie karty z dôvodu predaja alebo zošrotovania vozidla. V takomto prípade prikladáte sken alebo fotografiu technického preukazu alebo osvedčenia o evidencii časť II dokladujúcu odhlásenie z evidencie motorových vozidiel. Odsúhlasíte "Čestné prehlásenie" a "Preverenie osobných údajov" a označíte tlačidlo "Odoslať žiadosť ". Tým odošlete žiadosť. Odoslaná žiadosť sa Vám zobrazí v zložke Zoznam žiadostí.


Ako mám vytvoriť žiadosť o dočasnú zmenu EČV?

Po prihlásení do svojho konta na stránke karty.parkovanietrencin.sk kliknite v ľavom menu na položku Parkovacie karty. Zobrazí sa Vám prehľad Vašich parkovacích kariet. V dolnej časti zobrazených kariet kliknete na "Detail karty". Zobrazia sa Vám detailné informácie o jednej karte a v dolnej časti tlačidlo "Dočasná zmena EČV". Kliknite na tlačidlo a zobrazí sa Vám žiadosť, v ktorej označíte dátum trvania zmeny (dočasnú zmenu je možné vykonať dvakrát na šesť týždňov, spolu dvanásť, po dobu ročnej platnosti karty), EČV vozidla, na ktoré bude dočasná zmena platiť. Odsúhlasíte "Čestné prehlásenie" a "Preverenie osobných údajov" a označíte tlačidlo "Odoslať žiadosť". Tým odošlete žiadosť. Odoslaná žiadosť sa Vám zobrazí v zložke "Zoznam žiadostí". Zmena platí odoslaním žiadosti, nie je potrebné čakať na potvrdenie.


Ako mám vytvoriť žiadosť o trvalú zmenu EČV?

Po prihlásení do svojho konta na stránke karty.parkovanietrencin.sk kliknite v ľavom menu na položku Parkovacie karty. Zobrazí sa Vám prehľad Vašich parkovacích kariet. V dolnej časti zobrazených kariet kliknete na "Detail karty". Zobrazia sa Vám detailné informácie o jednej karte a v dolnej časti tlačidlo "Trvalá zmena EČV". Kliknite na tlačidlo a zobrazí sa Vám žiadosť, v ktorej vyplníte nové EČV, kategóriu, farbu, značku, dĺžku vozidla. Priložíte sken alebo fotografiu požadovaných príloh, odsúhlasíte "Čestné prehlásenie" a "Preverenie osobných údajov" a v dolnej časti označíte tlačidlo "Odoslať žiadosť". Tým odošlete žiadosť. Odoslaná žiadosť sa Vám zobrazí v zložke Zoznam žiadostí.


Ako mám vytvoriť kartu Návšteva pásma?

Po prihlásení do svojho konta na stránke karty.parkovanietrencin.sk kliknite v ľavom menu na položku Nová parkovacia karta. Zobrazí sa žiadosť, v ktorej vyplníte potrebné údaje. Odsúhlasíte "Čestné prehlásenie" a "Preverenie osobných údajov" a odošlete žiadosť. Platba návštevníckych kariet je online, po kliknutí na tlačidlo Zaplatiť, v detaile nezaplatenej návštevníckej karty. Nová návštevnícka karta sa Vám zobrazí v Zozname kariet.


Odoslal som žiadosť o parkovaciu kartu (novú /predĺženie/trvalú zmenu EČV/ Návštevu pásma). Odkedy bude platná?

Po elektronickom odoslaní žiadosti nasleduje jej spracovanie. Posúdime, či spĺňate požiadavky pre vydanie novej karty, predĺženie, prípadne trvalú zmenu EČV. Ak áno, pošleme Vám do emailu údaje k úhrade a čakáme na pripísanie platby na účet Mesta Trenčín (pri bankovom prevode za cca dva až tri pracovné dni, pri úhrade platobnými kartami ihneď). Informáciu o aktivácii karty (platnosti trvalej zmeny) dostanete emailom. Pri dočasnej zmene EČV zmena platí odoslaním žiadosti. Pri návštevníckej karte si zvolíte termín platnosti (tri dni po sebe) a platbu vykonáte hneď po vybavení - platobnou kartou.


Aké zmeny môžem robiť cez elektronický systém?

- Predĺženie karty (predlžujete rovnaký typ, v prípade požiadavky na iný typ karty je potrebné pôvodnú zrušiť a poslať žiadosť o novú kartu)
- Vytvorenie novej karty
- Dočasná zmena EČV
- Trvalá zmena EČV
- Zrušenie parkovacej karty
- Návšteva pásma
- Úhrada parkovacej karty platobnou kartou

Pre iné zmeny, prosíme, navštívte Klientske centrum MsÚ Trenčín


Prečo takýto "komplikovaný" systém prihlasovania?

Na rozdiel od internetových portálov a eshopov, kde si bežne vytvárate účty, si potrebujeme overiť Vašu totožnosť, aby nedošlo k zneužitiu údajov.


Prečo nepoužívate na prihlásenie elektronické občianske preukazy?

Elektronické občianske preukazy nemá veľká časť obyvateľov. Chceli sme vytvoriť systém ktorý bude dostupný pre všetkých obyvateľov.


Prečo mám k žiadosti o predĺženie karty priložiť Zelenú kartu vozidla?

Na rozdiel od technického preukazu má Zelená karta ročnú platnosť. Je pre nás informáciou o tom, že vlastníte vozidlo (príp. máte k nemu iný vzťah) a teda naďalej máte nárok na parkovaciu kartu.


Zmenil som trvalé bydlisko. Ako si túto zmenu nastavím v systéme?

Osobné údaje vo Vašom konte je možné meniť osobne v Klientskom centre MsÚ. Údaje zobrazované po prihlásení vo Vašom profile sú len k nahliadnutiu. Ďakujeme za pochopenie.


Ako mám postupovať, ak nemám záujem o zriadenie elektronického konta?

Zriadenie konta je dobrovoľné a bezplatné. Ak nemáte záujem o jeho zriadenie, neklikajte na aktivačný email, ktorý Vám bol zaslaný do Vašej emailovej schránky. Vaše konto nebude vytvorené.